Choď na obsah Choď na menu
 


Futbalový klub Internacionáli Barca ( FKIB )

Cínová 1

040 17 Košice-Barca

IČO : 42110998

Regisatrácia na MV SR : 18. 5. 2010, číslo VVS/1900/90-35716


 

prezident : JUDr. Hristo Gluškov

0905899330

christogluskov@gmail.com