Choď na obsah Choď na menu
 


 

     Prvé pokusy vytvoriť mužstvo z bývalých aktívnych hráčov FK Košice-Barca boli už aj dávnejšie. Išlo však doposiaľ iba o vytvorenie mužstva pri príležitosti konania rôznych akcii, najmä organizovania rôznych turnajov a predvolebných aktivít.

     FK Košice-Barca má peknú históriu a za mužstvo hralo už veľmi veľa dobrých hráčov. Niektorí z nich by si chceli aj po skončení futbalovej kariéry, aj napriek veku  ešte stále rekreačne zahrať futbal.

     Naposledy sa bývalí hráči dali dokopy napr. v roku 2007, kedy si zahrali na ihrisku v Barci s bývalými hráčmi VSS Košice a v roku 2009  na ihrisku v Kračúnovciach. Tieto stretnutia ukázali, že existuje veľký hráčsky potenciál a záujem o tento spôsob športovej aktivity a reprezentácie našej obce.      

     Z iniciatívy p. Gluškova preto vznikol prípravný výbor, ktorého členmi boli Ľubomír Pipta a Vladimír Popovič a jeho cieľom bolo vytvorenie podmienok na vznik občianskeho združenia a začatie organizovanej činnosti na tomto úseku v obci.

     Na základe splnomocnenca prípravného výboru bol Futbalový klub Internacionáli Barca zaregistrovaný Ministerstvom vnútra SR  dňa 18. 5. 2010 ako občianske združenia pod číslom VVS//1900/90-35716.

     Na ustanovujúcej schôdzi Futbalového klubu INTERNACIONÁLI Barca, ktorá bol 23. 5. 2010 v priestoroch VIP FK Košice-Barca boli odsúhlasené základné dokumenty, formy činnosti, predpokladaný zámer aktivít a za prezidenta klubu bol zvolený JUDr. Hristo Gluškov.