Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

FK INTERNACIONÁLI BARCA

 

 

P R I H L Á Š K A

 

 

 

Meno a priezvisko, titul:  ....................................................................................

 

 

Dátum narodenia:  ...............................................................................................

 

 

Trvale bytom:   ....................................................................................................

                                                    (Mesto, ulica, č. domu.)

 

 

PSČ: ................  Č. telefónu: ........................  E-mail: .......................................

 

 

Poznámka :

 

 

 

V Košiciach dňa ..............................                              .....................................

                                                                                                     podpis

 

 

 

 

Vyplní prezident klubu

 

            Potvrdzujem prijatie za člena

 

 

V Košiciach dňa .............................                      ...................................

                                                                                 podpis prezidenta