Choď na obsah Choď na menu
 


Hospodárenie

10. 3. 2013

SPRÁVA

o stave členskej základne,  o hospodárení FKIB za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 a návrh čerpania finančných prostriedkov do ďalšieho obdobia

 

Správa o stave členskej základne

 

     V súčasnosti  máme v našom FKIB  spolu 27 členov. V minulom roku sa stali novými členmi  Andrej Hudák a Branislav Sokoli.

   Zoznam členov nášho klubu je aj na našej web stránke. Priemerný vek hráčov nášho klubu je 44,26 rokov. Najstarší  má 62 a najmladší 35 rokov.

 

Správa o hospodárení od 1. 1. 2012 do 31.12.2012

 

1.     Príjmy

  

-          prenos z minulého roku                                                                170,60

-          príjmy z členských príspevkov                                                      180.-

-          poplatky (Lokomotíva, VSS a Ťahanovce po 70 na turnaj)      210.-

-          2 % z dani (DÚ Košice)                                                                    58,33

                                                                                                   Spolu :           618,93

     Bolo rozhodnuté, že členské bude vo výške 20.- €, ale v I. polroku sme vyberali iba po 10.- s tým, že sa uvidí či to bude stačiť. Neuhradili : Tóth, Kolesár, Dobrescu, Popovič, Žebík, Pipta,Pella, Blága, Zaplatili 17.,  2 mali zaplatené z minulého roku a Zajac zaplatil aj za minulý rok.

    Podlžnosť má z minulého roku (ešte rok 2011)  Tóth a Kolesár  (kvôli zraneniam ale neodohrali ani jeden zápas) a Pipta.

    Plán príjmov z členských príspevkov bol 260 ale vybrali sme iba 180.

 

                                                                                                                      

2.     Výdaje

-          Členská schôdza marec 2012 – občerstvenie                               24,82

-          Zápas Internacionáli VSS Košice  (Deň detí)                                 20,51

-          Turnaj                                                                                                    342,88

      Nákup pohárov a diplomov     38,58

      Prenájom ihriska                    100.-

      Občerstvenie                          204,30

-          Občerstvenie Ozorovce                                                                        81,25    

2        alkohol, pivo, nealko a káva                                                             

-          Členská schôdza december  2012                                                   62,09

        Guláš, 2 alkohol, 1 víno, pivo, vody, slané, chlieb

                                                                                                      Spolu :      531,55

 

Turnaj nás stál  70.- € ako každého účastníka a na spoločné výdaje sme ešte prispeli 64,88.

 

SUMÁR :

Príjmy :                          618,93

Výdaje :                         531,55

Zostatok :                         87,38

 

     Každý príjem a výdaj je riadne potvrdený účtovnými dokladmi a zaevidovaný v peňažnom denníku jednoduchého účtovníctva, ktorý je vedený v elektronickej forme.

     Celkom bolo z peňažného denníka v tomto roku použitých 20   položiek, z toho  9 príjmových a 11 výdajových.

 

 

Návrh rozpočtu - hospodárenia s finančnými prostriedkami na rok 2013

 

1.     Príjmy

-          Prevod z minulého roku :  87,38 €

-          Členské príspevky : Na budúci rok  predpokladáme ešte príjmy  z členských príspevkov z minulého roka a na tento rok. Z tohto roka  (Pipta, Popovič a Pella) spolu 30.- a na budúci  rok   23 x 10 = 220. Spolu 260.- €.  (Blága,  Žebík a Dobrescu tiež neuhradili tento rok ale ani raz nehrali, bolo by však dobre keby zaplatili).

 

           Spolu plánované príjmy : 87,38+260=347,38 €

 

2.     Výdaje

 

Na budúci rok predpokladáme výdaje :

 

-          Odohratie dvoch zápasov na domácom ihrisku                         0

-          Odohratie 1 zápasu doma                                                            50.-

-          Občerstvenie troch zápasov doma                  3 x 50              150.-

-          Turnaj                                                                                             110.-

-          Členská schôdza december 2013                                             40.-

 

                                                                                      Spolu :      350.-

Rekapitulácia :

 

Príjmy :           347,38

Výdaje :          350.-

Zostatok :          -2,62