Choď na obsah Choď na menu
 


program

10. 3. 2013

 

P R O G R A M

členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca konanej dňa 21. 12. 2012

 

1.        Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.

2.        Informácia o plnení úloh prijatých uznesením ČS  konanej 23.3.2012

3.        Správa o stave členskej základne a hospodárení s finančnými prostriedkami.

4.        Návrh plánu úloh na rok 2013

5.        Diskusia - rôzne.

6.        Záver – prijatie uznesenia.

 

     Schôdza sa uskutoční v priestoroch klubu dôchodcov v Košiciach-Barci, Abovská 32 ( pri novej pošte ) so začiatkom o 18:00 hod.