Choď na obsah Choď na menu
 


hospodárenie

 

 

SPRÁVA
o stave členskej základne,  o hospodárení FKIB za obdobie od 1.1.2011 do 31.11.2011 a návrh čerpania finančných prostriedkov do ďalšieho obdobia
 
Správa o stave členskej základne
 
     V súčasnosti  máme v našom FKIB  spolu 25 členov. V minulom roku sa stali novými členmi Miro Kočiš, Jaro Pitner a Rudo Slicho. Tomáš Béreš nezaplatil členský príspevok a tak sme jeho členstvo ukončili.
   Zoznam členov nášho klubu je aj na našej web stránke. Priemerný vek hráčov nášho klubu je 44,76 rokov. Najstarší má 62 a najmladší 35 rokov.
 
Správa o hospodárení od 1. 1. 2011 do 31.12.2011
 
1.     Príjmy
  
-          Prenos z minulého roku                                                             183,88
-          príjmy z členských príspevkov                                                    240.-
-          dotácia z Magistrátu na turnaj                                                    200.-
-          poplatky (Lokomotíva, VSS a Ťahanovce po 50 na turnaj)   150.-
                                                                                         Spolu :          773,88
     Bolo rozhodnuté, že členské bude vo výške 20.- €, ale v I. polroku sme vyberali iba po 10.- s tým, že sa uvidí či to bude stačiť. Niektorí zaplatili 20.- ( Beňo a Pitner) a ostatní po 10.-
    Podlžnosť má z minulého roku Tóth, Jonec, Pipta, Zajac a Kolesár. Tóth a Kolesár kvôli zraneniam neodohrali ani jeden zápas.
                                                                                                                     
2.     Výdaje
-          Zápas Internacionáli Michalovce                                                 31,50
      1 fľaša alkoholu, občerstvenie                                                     
-          Zápas Starí páni VSS Košice                                                       57,41
2        fľaše alkoholu, občerstvenie                                            
-          Turnaj                                                                                             430,33
      Nákup pohárov a diplomov     55,70
      Prenájom ihriska                    150.-
      Občerstvenie                          224,63
-           Zapísanie do registra na 2 %                                                       58,60
-           Občerstvenie Haniska                                                                 25,44                                                   
       Pivá – 2x24, Vody
                                                                                                     Spolu : 603,28
 
Turnaj nás stál  50.- € ako každého účastníka a na spoločné výdaje sme ešte prispeli 30,33.
 
SUMÁR :
Príjmy :                          773,88
Výdaje :                         603,28
Zostatok :                       170,60
 
 
     Každý príjem a výdaj je riadne potvrdený účtovnými dokladmi a zaevidovaný v peňažnom denníku jednoduchého účtovníctva, ktorý je vedený v elektronickej forme.
     Celkom bolo z peňažného denníka v tomto roku zatiaľ použitých 21   položiek, z toho 11 príjmových a 10 výdajových.
 
 
Návrh rozpočtu - hospodárenia s finančnými prostriedkami na rok 2012
 
1.     Príjmy
 
-          Prevod z minulého roku :  170,60 €
-          Členské príspevky : V tomto roku  predpokladáme ešte príjmy  z členských príspevkov z minulého roka a na tento rok. Z minulého roku  (Jonec, Pipta a Zajac) spolu 30.- a na tento rok  23 x 10 = 230 ( Beňo a Pitner už zaplatili v minulom roku ). Spolu 260.- €.
 
     Požiadame znovu o dotáciu  obecný úrad ale pravdepodobnosť jej získania je mizivá.
     Požiadame znovu o dotáciu aj Magistrát na turnaj, ale zatiaľ to ako príjem neplánujeme.
     Sme zapísaný do registra prijímateľov 2 % dane, ktoré fyzické osoby ale aj podnikatelia odvedú za rok 2011.     
      Spolu plánované príjmy : 170+260+50=480.- €
 
2.     Výdaje
 
V tomto roku predpokladáme výdaje :
 
-          Dnešné posedenie                                                                         50.-
-          Odohratie dvoch zápasov na domácom ihrisku                           0
-          Odohratie dvoch zápasov na domácom ihrisku 2 x 50           100.-
-          Občerstvenie štyroch zápasov doma                  4 x 60             240.-
-          Turnaj                                                                                               100.-
                                                                                          Spolu :     490.-
Rekapitulácia :
 
Príjmy :           480.-
Výdaje :          490.-
Zostatok :       - 10.-