Choď na obsah Choď na menu
 


program

8. 5. 2012

 

 

P R O G R A M
členskej schôdze Futbalového klubu Internacionáli Barca konanej dňa 23. 3. 2012
 
1.        Otvorenie, privítanie hostí, organizačné veci a schválenie programu.
2.        Informácia o plnení úloh prijatých uznesením ČS konanej 12.11.2010
3.        Správa o stave členskej základne a hospodárení s finančnými prostriedkami.
4.        Návrh plánu úloh na rok 2012
5.        Diskusia - rôzne.
6.        Záver – prijatie uznesenia.
 
     Schôdza sa uskutoční v priestoroch klubu dôchodcov v Košiciach-Barci, Abovská 32 ( pri novej pošte ) so začiatkom o 18:00 hod.
     Svoju účasť potvrďte emailom alebo telefonicky ( 0905899330 ).
 
 
                                                                                                  prezident